Beoordelen van huidblootstelling

De meeste aandacht gaat vaak uit naar de beoordeling via inademing. Maar ook blootstelling via de huid kan significant bijdragen aan de totale inname van stoffen. Bovendien kunnen lokale effecten van stoffen leiden tot acute effecten of kan huidblootstelling leiden tot sensibilisatie. Tijdens deze training gaan we in op verschillende modellen om huidblootstelling te beoordelen. Daarbij komen zowel kwalitatieve als kwantitatieve methodes aan bod. Via enkele case studies gaat u hier ook zelf mee oefenen. Uiteraard staan we ook stil bij de verschillende maatregelen die genomen kunnen worden om huidblootstelling te voorkomen.

Aan de orde komt:

  • Introductie op huidblootstelling
  • Wetenschappelijke achtergrond verschillende huidmodellen (RISKOFDERM, ECETOC TRA)
  • Nemen van beheersmaatregelen
  • Grenswaarden voor huidblootstelling
  • Casuïstiek

Wilt u weten wanneer de volgende training plaatsvindt en wat de kosten zijn? Kijk verder onder informatie en inschrijven