Zelf afleiden van grenswaarden

Als bedrijf bent u wettelijk verplicht om voor de gevaarlijke stoffen die u in huis hebt grenswaarden vast te stellen. Grenswaarden worden op verschillende manieren afgeleid en gelden voor kortere of langere periodes (bijv een 8-uurs grenswaarde). Naast wettelijke (publieke) grenswaarden zijn er veel buitenlandse grenswaarden te vinden in verschillende databases. Wanneer er geen kant en klare grenswaarde beschikbaar is moet u als bedrijf zelf een waarde afleiden. Daar zijn verschillende methodes voor beschikbaar.

In deze training hoort u hoe u grenswaarden kunt afleiden, komen verschillende databases aan de orde en gaat u zelf actief oefenen met het afleiden van grenswaarden. De volgende onderdelen komen in deze training aan de orde:

  • Introductie Nederlands grenswaardenstelsel (publiek, privaat)
  • Uitleg verschillende typen grenswaarden en afleidingsmethodes voor bestaande grenswaarden
  • Databases bestaande grenswaarden, waar kunt u online gratis of betaald grenswaarden vinden en welke volgorde moet u daarin hanteren
  • Aan de slag! Zelf afleiden van een grenswaarde mbv verschillende methodes (o.a. kick-off methode)
  • Casuïstiek - aan de hand van enkele casussen oefent u in het afleiden van grenswaarden.

Koen Verbist geeft deze training. Hij is gecertificeerd arbeidshygiënist en heeft meer dan 10 jaar ervaring in het adviseren van bedrijven op het gebied van gevaarlijke stoffen.

Wilt u weten wanneer de volgende training plaatsvindt en wat de kosten zijn? Kijk verder onder informatie en inschrijven