Zelf afleiden van Veilige Werkwijzen

Als bedrijf bent u wettelijk verplicht om te zorgen dat uw werknemers veilig en gezond met gevaarlijke stoffen kunnen werken. U toont dit aan door de blootstelling te beoordelen en te vergelijken met de grenswaarde. Is de blootstelling beheerst dan legt u dit vast als een veilige werkwijze. De RIE-WIK module in Stoffenmanager® helpt u hierbij!

In deze training leert u hoe u veilige werkwijzen kunt afleiden door middel van modelschattingen of metingen. U gaat zelf actief oefenen met de Stoffenmanager® RIE-WIK module. De volgende onderdelen komen in deze training aan de orde:

  • Veilige werkwijze: wat is dat?
  • Wat staat er in de Arbowet? En in REACH?
  • Hoe leid ik ze af? Schatten? Meten? Wat komt daar dan bij kijken?
  • Wat is de relatie met het blootstellingsscenario/SUMI wat ik van de leverancier heb ontvangen?
  • Aan de slag! Zelf afleiden van een veilige werkwijze m.b.v. Stoffenmanager schattingen of metingen.
  • Casuïstiek: aan de hand van enkele casussen oefent u in het afleiden en vastleggen van veilige werkwijzen in de RIE-WIK module.
  • Eigen casus: u kunt uw eigen casus inbrengen en indien gewenst kan deze in de groep worden besproken.

Wilt u weten wanneer de volgende training plaatsvindt en wat de kosten zijn? Kijk verder onder informatie en inschrijven

Opleidingsdata

Er is nog geen datum bekend voor deze opleiding. Neem contact met ons op via: +31 (0) 20 7920013