REACH voor eindgebruikers

De Europese REACH-verordening (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van gevaarlijke stoffen) is alweer meer dan 10 jaar van kracht.

Eind mei 2018 is de laatste registratie deadline voor gevaarlijke stoffen die >1 ton per jaar worden geproduceerd of geïmporteerd. Dat betekent dat voor steeds meer stoffen en mengsels veiligheidsinformatiebladen met bijlagen (blootstellingsscenarios) beschikbaar komen.

Als eindgebruiker heeft uw bedrijf verplichtingen onder de REACH-verordening, maar wat zijn nu precies die verplichtingen?

Tijdens deze trainingsmiddag helpen we u op weg om aan de REACH-verordening te voldoen.

Na deze trainingsmiddag heeft u:

  • Meer kennis over de REACH-verordening.​
  • Inzicht in de verschillende rollen binnen de REACH-verordening.​
  • Inzicht in de verplichtingen van een eindgebruiker.​
  • Een praktische uitwerking hoe een eindgebruiker kan voldoen aan de verordening.​
  • Handvatten voor het lezen van een blootstellingscenario, waar vind je de juiste informatie?​
  • Kennis van het toetsen van de beschreven scenario's en maatregelen aan de eigen situatie.​
  • Inzicht hoe scaling toegepast kan worden.
  • Ideeën hoe u als bedrijf kunt documenteren.
  • Kennis over wat Stoffenmanager® voor u kan betekenen op het gebied van REACH.

De training vindt plaats op maandag 4 juni van 13.00 uur tot 16.30 uur.