Biologische Monitoring: U kunt er meer mee dan u denkt!

Waarom?

Als bedrijf bent u wettelijk verplicht om te zorgen dat uw werknemers veilig en gezond met gevaarlijke stoffen kunnen werken. U toont dit aan door de blootstelling te beoordelen en te vergelijken met de grenswaarde. Hiervoor kunt u modellen gebruiken en persoonsgebonden metingen in de ademzone uitvoeren. Maar wat als stoffen door de huid heen dringen en vervolgens worden opgenomen? En hoe controleert u het gebruik van adembescherming en handschoenen? Dan geven luchtmetingen niet een volledig antwoord. Biologische monitoring wel! Hierbij meet u de blootstelling aan gevaarlijke stoffen door de analyse van de stof of het afbraakproduct in een biologisch monster (meestal urine, maar soms ook bloed of ademlucht).

Wat komt er aan bod?

In deze 1-daagse training leert u hoe u biologische monitoring kunt inzetten als onderdeel van een kosteneffectief gevaarlijke stoffenbeleid. En vooral ook wat er praktisch bij komt kijken. De volgende onderdelen komen in deze training aan de orde:

 • Introductie biologische monitoring.
 • Wat staat er in de Arbowet? En in REACH?
 • De praktijk: hoe zet ik het op? Wanneer kan ik het wel en wanneer niet gebruiken? Wie heb ik daarvoor nodig? Welke laboratoria zijn er beschikbaar? Hoe en met wie communiceer ik de resultaten?
 • Medische gegevens en ethiek.
 • Interpretatie van de resultaten. Welke grenswaarden zijn er? Waar vind ik die?
 • Voorbeelden van casestudies.
  • De relatie met persoonsgebonden luchtmetingen.
  • Invloed van gedrag van werknemers.
 • Aan de slag! Aan de hand van casestudies gaat u in groepjes een programma opzetten , de resultaten interpreteren en bespreken.

 

Voor wie is de training bedoeld?

De training is opgezet voor professionals werkzaam in de bedrijfsgezondheidszorg zoals arbeidshygiënisten, bedrijfsartsen, toxicologen en veiligheidskundigen. Maar ook andere professionals zoals KAM-coördinatoren en QHSE-managers die externe deskundigheid willen inhuren voor een biologisch monitoring programma en willen weten hoe of wat zijn van harte welkom.

Trainers

De training wordt gegeven door dr. ir. Henri Heussen (register toxicoloog / register arbeidshygiënist, Cosanta BV) en dr. Frits van Rooy (register toxicoloog / geregistreerd bedrijfsarts, Arbo Unie). Beiden hebben zo’n 25 jaar ervaring met het opzetten en uitvoeren van biologische monitoring programma’s in de praktijk.