Webinar Organisatorische maatregelen werken met stoffen

 

Vanuit de Roadmap on Carcinogens worden een aantal activiteiten ondernomen om het werken met carcinogene stoffen onder de aandacht te brengen, goede praktijken te delen en zo de blootstelling aan carcinogene stoffen in Europa te reduceren en te beperken. 

In dat kader organiseert TNO op 26 maart een webinar over gevaarlijke stoffen op de werkplek en de invloed ervan op gezond en veilig werken. Tijdens het webinar staan de volgende vragen centraal. Wat zijn organisatorische maatregelen? Wat werkt en wat niet? En wat heeft gedrag daar mee te maken? Onder begeleiding van moderator Marijke Roskam (bekend van BNR) gaan Wim Grisnich (DSM), Caroline Coucke (FNV), Johan Timmerman (Volandis) en Maartje Bakhuys-Roosenboom (TNO) hierover met elkaar in gesprek. De sessie werd maandag 26 maart live uitgezonden. Als u het gemist heeft kunt u hier het webinar terugkijken.

In 2017 gaf de roadmap op het landelijke vervangingsbeleidcongres en de landelijke stoffendag aandacht aan de “S” van substitutie en “T” van technische beheersmaatregelen,. De "O", van organisatorische maatregelen komt tijdens bovenvermeld webinar aan bod. Aandacht aan persoonlijke beschermingsmiddelen vindt plaats tijdens een kennissessie op de Safety&Health at work, op woensdag 11 april 2018. Voor meer info klik hier