Nieuws

 
Vanuit de Roadmap on Carcinogens worden een aantal activiteiten ondernomen om het werken met carcinogene stoffen onder de aandacht te brengen, goede praktijken te delen en zo de blootstelling aan carcinogene stoffen in Europa te reduceren en te beperken. 
In dat kader organiseert TNO op 26 maart een webinar over gevaarlijke stoffen op de werkplek en de invloed ervan op gezond en veilig werken. Tijdens het webinar staan de volgende vragen centraal. Wat zijn organisatorische maatregelen? Wat... Lees meer ...
Wist u dat u ziek kunt worden door uw werk? Een werkplek waar onveilig gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen kan leiden tot allergische reacties, astma of zelfs kanker en longziekten. Dit zijn vaak stoffen die u niet eens kunt zien of ruiken. Of waarvan u niet zou verwachten dat ze zo schadelijk kunnen zijn.
Naast veel persoonlijk leed, kost dit de maatschappij en bedrijven ook veel geld. Door hier bewust van te zijn en met gezond verstand te werken, kunnen we in de toekomst veel van dit leed... Lees meer ...
Tijdens de workshop ‘Stoffenmanager®’ lanceerden we op 1 februari jl. de Spaanse taal versie van Stoffenmanager® in Barcelona. Ongeveer 30 deelnemers, uit zowel de publieke sector en  ook uit bedrijven, afkomstig uit heel Spanje waren hiernaar toe gekomen. Vanuit Cosanta BV organiseerden wij de workshop in samenwerking met de Spanish Industrial Hygiene Association (AEHI). Gedurende de dag voerden deelnemers zowel kwalitatieve als ook kwantitatieve beoordelingen uit met Stoffenmanager®. Wij zijn... Lees meer ...
Eind december besteedde het Financieel Dagblad in een special aandacht aan Gezond en Veilig Werken in Nederland. Hoe staan we ervoor, en hoe kunnen we ervoor zorgen dat medewerkers gezonder en langer kunnen doorwerken. Belangrijk vanuit het oogpunt dat de pensioengerechtigde leeftijd voor velen later zal liggen dan bij 65 jaar.
Verschillende deskundigen kwamen in deze special aan het woord. Zij spraken o.a. over werkstress, de invloed van licht op de productiviteit, het inzetten van dynamische... Lees meer ...
Het  samenwerkingsnetwerk  ENES heeft als doel om vast te stellen wat goede praktijken van veilige werkwijzen in ketencommunicatie zijn en deze te promoten. Cosanta is actief lid van het netwerk en bezocht ECHA op 23 en 24 november om deel te nemen aan ENES 11. Het programma vindt u hier. Henri Heussen (Technisch Directeur) had zitting in het IT-panel op dag 2. In een volgende nieuwsbrief leest u hoe Stoffenmanager® inspeelt op de opgedane ervaringen. 
Vanuit Portugal is er interesse om Stoffenmanager® beschikbaar te hebben in het Portugees. De Portugese authoriteiten voor arbeidsomstandigheden en de universiteit van Aveiro nodigden ons uit om een presentatie te geven over Stoffenmanager® tijdens het Europese congres “Chemical Risk Assessment - REACH and CLP” op 27-28 november in Aveiro, in Portugal.
Onze collega's Erika Ustailieva en Koen Verbist presenteerden Stoffenmanager® voor een volle zaal met 250 deelnemers. Deelnemers kwamen o.a. de... Lees meer ...
Op vrijdag 1 december organiseert de BSOH (Belgian Society for Occupational Hygiene) een studiedag over carcinoge agentia. Tijdens deze studiedag wordt in de ochtend aandacht besteed aan de algemene aspecten van carcinogene agentia. In de middag komen specificieke kankerverwekkende stoffen aan bod. De studiedag vindt plaats in auditorium Storck van FOD WASO, Zuidstation Brussel. Collega Koen Verbist van Cosanta geeft een presentatie over 'het vervangen van kankerverwekkende stoffen'. Wilt u... Lees meer ...

Landelijke Stoffendag 2017

21/11/2017 - 10:49
Op dinsdag 12 december vindt een nieuwe editie van de Landelijke Stoffendag plaats. Deze dag wordt georganiseerd door diverse brancheorganisaties van downstream users en vindt plaats in Ede. Centraal staat het delen van goede praktijken en kennis over het werken met (gevaarlijke) stoffen. Vanuit Cosanta zijn we aanwezig met een stand. Meer informatie of aanmelden kan via de website www.stoffendag.nl 
International Business Developer Erika Ustailieva werkzaam bij Cosanta was uitgenodigd als spreker tijdens de HSE Excellence and Sustainability Top in Dusseldorf in Duitsland. De bijeenkomst vondt plaats van 2 tot en met 3 november. Directeuren, managers en professionals vanuit verschillende sectoren, maar allemaal werkzaam op het terrein van gezondheid, veiligheid, milieu en duurzaamheid kwamen bij elkaar om te discussieren hoe bedrijven ervoor kunnen zorgen dat werkplekken veiliger worden... Lees meer ...
Dit jaar kwam de Chemicals Management Software Guide voor de eerste keer uit. Een 62 pagina's tellend boekwerk waarin een overzicht wordt gepresenteerd van software die bedrijven kan ondersteunen bij het werken met gevaarlijke stoffen. Wij werden vanuit Cosanta geïnterviewd. Graag delen we natuurlijk onze visie als het gaat om hoe Stoffenmanager® niet alleen bedrijven helpt bij hun stoffenbeleid maar ook welke rol Stoffenmanager® kan vervullen in de keten van bedrijven en hun toeleveranciers. ... Lees meer ...