Consultancy

In Nederland werkt circa 20 procent van de werknemers met gevaarlijke stoffen (Arbobalans 2014). Om te zorgen dat medewerkers veilig met deze stoffen werken is het wettelijk verplicht om de risico's te kennen en te beheersen. Lang niet alle bedrijven waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt hebben deze risico's in kaart gebracht. Soms ontbreekt de algemene Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en soms is deze aanwezig maar ontbreekt het onderdeel gevaarlijke stoffen. Andere bedrijven hebben de veiligheidsbladen netjes in een ordner of hebben een register gevaarlijke stoffen opgezet. Weer andere bedrijven hebben de risico's globaal in beeld en hebben voor bepaalde stoffen bijv. metingen uitgevoerd. Ten slotte heeft een klein deel van de bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken de risico's gedetailleerd in kaart gebracht en geborgd dat deze risico's blijvend beheerst zijn.

Centraal in de dienstverlening van Cosanta staat de implementatie van Stoffenmanager®. Dit doen wij aan de hand van de 'Implementatiestappen van Stoffenmanager®'. Ieder bedrijf bevindt zich in een fase en heeft een specifiek kennisniveau. Om bedrijven te laten ontwikkelen bieden wij kennis en ondersteuning aan op alle onderdelen van de verschillende stappen. Dat doen we door consultancy, coaching, detachering, training, workshops, (netwerk) bijeenkomsten en intervisie.

In aanvulling op Stoffenmanager® kunnen wij u breed ondersteunen op het gebied van het beoordelen van blootstelling en het beheersen van risico's. U kunt daarbij denken aan het opzetten en uitvoeren van metingen, het inzetten van biologische monitoring, het adviseren op het gebied van REACH en nanotechnologie. Ook de implementatie van beheersmaatregelen of het uitvoeren van een quick-scan kunnen wij voor u verzorgen. 

Wilt u meer informatie over een van deze aspecten? Neem contact met ons op. Kom langs, mail ons info@cosanta.nl of bel ons T 020 792 0013 voor een vrijblijvend advies of offerte.