Albert Hollander

Even voorstellen?

Mijn naam is Albert Hollander en ik werk als algemeen directeur bij Cosanta BV. Voor Cosanta werkte ik als senior onderzoeker en projectmanager bij TNO. Mijn aandachtsveld was veilig en gezond ondernemen met speciale aandacht voor gevaarlijke stoffen. Ik ben vanaf begin 2003 bij Stoffenmanager® betrokken. Destijds was ik programmamanager van het VASt-programma van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel van dit programma was om samen met het bedrijfsleven het arbeidsomstandighedenbeleid op het gebied van gevaarlijke stoffen te versterken. Dit programma richtte zich specifiek op het MKB, waarbij Stoffenmanager® het centrale instrument was.

Hiervoor was ik bij hetzelfde ministerie coördinator van het onderzoek dat het ministerie liet uitvoeren naar arbeidsomstandigheden. Voordat ik in 1997 begon bij het Ministerie van Sociale Zaken, werkte ik aan de Universiteit Wageningen bij de afdeling Gezondheidsleer. In deze periode heb ik gewerkt aan mijn proefschrift gericht op beroepsastma en beroepsallergie.

Binnen Cosanta probeer ik mijn, al bijna 30 jaar, ervaring op het vlak van arbeid, gezondheid en gevaarlijke stoffen in de praktijk te brengen. Ik ben er trots op om te zien wat we met Stoffenmanager® al hebben bereikt. Het doel is natuurlijk een breed gebruik van Stoffenmanager® binnen bedrijven in de EU.

Ik woon met mijn gezin in Den Haag. Veel van mijn vrije tijd gaat op aan mijn sportende kinderen en ik ben dan ook vaak te vinden in het zwembad. Als het even kan zit ik ook graag op het water, in een zeilboot